Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Akademia Szkoleniowa IN BEAUTY współpracuje z Urzędami Pracy. Firma jest wpisana do rejestru WUP pod numerem 2.24/00045/2015, która pozwala na szkolenie osób bezrobotnych, poszukujących nowego sposobu na życie, pozyskanie nowego zawodu, podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie.

Wszystkie osoby zarejestrowane w Urzędach Pracy jako bezrobotne, pragnące uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i tytuł fryzjerki/fryzjera/stylistki włosów, kosmetyczki lub linergistki, mogą ubiegać się o sfinansowanie kosztów kursu przez PUP. W tym celu należy zgłosić chęć odbycia zawodowego kursu fryzjerskiego, kosmetycznego lub makijażu permanentnego w Akademii Szkoleniowej IN BEAUTY i złożyć wniosek w Urzędzie Pracy o skierowanie na szkolenie podając kontakt do naszej Akademii.

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, zapraszamy do skorzystania z oferowanych przez Akademię Szkoleniową IN BEAUTY szkoleń oraz pomocy finansowej Urzędu.


DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH SĄ INICJOWANE W CELU:
▪ Zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia.

▪ Podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji.

▪ Zwiększenia aktywności zawodowej.CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

KONTAKT Z URZĘDEM PRACY

Osobiście, bądź za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl.

DZIAŁ SZKOLEŃ / DORADCY ZAWODOWI

W dziale szkoleń lub u doradców zawodowych wybranego Urzędu Pracy należy wpisać Akademię Szkoleniową IN BEAUTY nr RIS 2.24/00045/2015 jako jednostkę szkolącą i podać adres i telefon do akademii (ul. Dyrekcyjna 2, 40-012 Katowice, tel: +48 662 110 600).( Pasaż Hotelu Monopol)

OFERTA SZKOLENIOWA

Pracownicy Akademii Szkoleniowej IN BEAUTY przedstawią ofertę szkoleniową oraz kalkulację kosztów i postarają się o pełen zwrot kosztów za kurs przeprowadzony w naszej Akademii Szkoleniowej.

DOKUMENTACJA

Złożenie kompletu dokumentów w kancelarii wybranego Urzędu Pracy (wnioski również do pobrania na stronach internetowych poszczególnych Urzędów).
DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ JEST SKIEROWANE W SZCZEGÓLNOŚCI DO OSÓB:
▪ Nie posiadających kwalifikacji zawodowych.

▪ Zmuszonych do zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji, które utraciły zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

▪ Nie posiadających umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

FORMY ORGANIZACYJNE SZKOLEŃ

Szkolenia grupowe (organizowane na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych występujących na lokalnym rynku pracy). Informację o organizowanych szkoleniach grupowych oraz stosowanym w urzędzie pracy trybie kwalifikowania na szkolenie można uzyskać: z ogłoszeń publikowanych w urzędzie pracy na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej, oraz bezpośrednio u pracownika zajmującego się organizacją szkoleń, doradcy zawodowego lub pośrednika pracy.
Szkolenie w trybie indywidualnym (realizowane na wniosek bezrobotnego). Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia; skierowanie takie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.
Wnioskodawca składa komplet dokumentów w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy.
Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia. Urząd zastrzega sobie prawo do rozpatrywania wyłącznie kompletnych wniosków, w których termin rozpoczęcia szkolenia nie jest krótszy niż pięć dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie Urzędu. Brak kompletnego zestawu dokumentów powoduje automatyczne odrzucenie wniosku.

Na podstawie Ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 6 poz. 33)

Kontakt

Akademia Szkoleniowa
IN BEAUTY
ul. Dyrekcyjna 2
40-012 Katowice (śląskie)
(pasaż Hotelu Monopol)
+48 793 567 688
IN BEAUTY - Szkolenia kosmetyczne i fryzjerskie Śląsk
Szkolenia kosmetyczne i fryzjerskie Śląsk.
Projekt i wykonanie: www.control.net.pl
Zobacz nasze pozostałe serwisy:
ZADZWOŃ DO NAS:
+48 793 567 688